Uit de media
Ga naar de Contactpagina
voor een plattegrond
van het evenement
Welkom op de website rijsingenroyaal.nl


Alle mensen heel hartelijk bedankt voor het bezoek aan Rijsingen Royaal.
Het was een schitterend evenement.
En vooral veel dank aan alle sponsoren die mee hebben gewerkt aan het tot stand
komen van deze schitterende dag.
Bron
Foto’s gemaakt door het DAT Theater